CloubBSD Banner

Coming to a server near you.
( or far far away. )
INSTAL·LACIÓ EN UNA COMPUTADOR CERCA DE VOSTÈ,
O UNA GRAN DISTANCIA.